Raad van Toezicht Ksyos EC

Solliciteer nu

Raad van Toezicht Ksyos EC

U heeft grote impact op de strategische richting en het succes van Ksyos Expertise Centrum (EC). Hierdoor heeft u ook invloed op de digitale transformatie van de gezondheidszorg in Nederland. Wilt u écht een verschil maken? En uw ervaring inzetten bij Ksyos? Solliciteer dan op onze vacature voor lid van de Raad van Toezicht.

Samen houden wij gezondheid toegankelijk voor iedereen

Uw werk

Als toezichthouder houdt u integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Ksyos EC. U bent adviseur en klankbord voor de directie en keurt, in lijn met de statuten, strategische beslissingen goed. U bent medeaansprakelijk en legt verantwoording af over uw handelen middels verslaglegging over uw werkzaamheden in het jaarverslag.

U draagt zorg voor een optimaal functionerende directie en houdt toezicht op de continuïteit, kwaliteit en veiligheid. U richt zich naar het belang van de zorginstelling als maatschappelijke organisatie. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van een deugdelijke governance structuur en het naleven van de governancecode zorg.

 

Uw doel is het vergroten van de impact en het succes van Ksyos.


Ksyos EC & de Raad van Toezicht

Bij Ksyos EC geloven we dat toegankelijke hoogwaardige zorg iedereen aan gaat. Met nieuwe technologie en slimme oplossingen veranderen we de manier waarop zorgverleners samenwerken, diagnoses stellen en behandelingen bieden aan patiënten, waar ze zich ook bevinden. Op die manier houden wij gezondheid toegankelijk voor iedereen.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit Saskia Nijs (voorzitter), Tijn Kool en Jan Kremer.

  • Nijs geeft op professionele wijze leiding aan de RvT. Zij draagt de standpunten van de RvT helder uit en is sparringpartner voor de algemeen directeur van Ksyos. Nijs heeft een bewezen trackrecord in het begeleiden van innovatieve organisaties en affiniteit met werkgeverschap en de mensen in de organisatie.

  • Kremer is arts en Hoogleraar zorg & samenleving en speciaal gezant passende zorg en richt zich op de zorginhoudelijke aspecten van de organisatie. Hij heeft een heldere en innovatieve visie op de zorg, een goed beeld van de wet -en regelgeving en trends binnen de gezondheidszorg. Kremer zal de RvT in de zomer van 2024 verlaten.

  • Kool is de meest recent benoemde Toezichthouder van Ksyos EC. Hij is arts en econoom en hoogleraar Passende zorg aan het Radboudumc. Hij onderzoekt hoe zorgverleners het beste kunnen worden ondersteund om passende zorg te bieden en onnodige zorg te verminderen. Kool doet veel onderzoek naar passende digitale zorg en de vraag of e-health bijdraagt aan patiëntgerichtheid, duurzaamheid en effectiviteit.

U bent

Uw drijfveer is om Ksyos te ondersteunen in haar groei. Zodat nóg meer patiënten sneller, beter en dichterbij huis geholpen kunnen worden. U heeft een sterke affiniteit met innovatie in de zorg.

U bent als RvT lid bij Ksyos EC:

  • Ondernemend en u voelt zich comfortabel bij het nemen van risico’s;

  • Verbindend, u zoekt de beste samenwerking met de andere toezichthouders en de directie;

  • Ervaren op het gebied van financiële strategieën, risicobeheer en boekhouding. Daarnaast ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het implementeren van efficiënte bedrijfsvoeringspraktijken. De combinatie van financiële en operationele kennis stelt u als toekomstige toezichthouder in staat om waardevolle inzichten te bieden en bij te dragen aan het succes van Ksyos.

  • Bereid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governance regels.

U bent een aantal keer per jaar beschikbaar voor overleggen.   

Jij krijgt

Een benoeming voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. U krijgt meer informatie over het beloningspakket tijdens de gespreksrondes.


Solliciteer

Bent u onze nieuwe toezichthouder? Solliciteer direct voor deze impactvolle baan met uw cv en vertel ons in uw motivatie waarom dit voor u de ideale uitdaging is.

Na ontvangst van uw sollicitatie volgt er:

  • Een korte telefonische intake voor praktische zaken;

  • Een kennismaking met de voorzitter van de RvT;

  • Een kennismaking met de oprichter van Ksyos en de Algemeen Directeur.

Tot slot stemmen we uw bezoldiging en overige voorwaarden en startdatum met u af. Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten en samen te bouwen aan een gezonder Nederland. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wij hechten waarde aan een persoonlijke aanpak in ons sollicitatieproces. Hoewel wij acquisitie op basis van deze vacature begrijpen, wordt dit daarom niet gewaardeerd.